Meehelpende leden

Het runnen van een natuurgedreven gemengd boerenbedrijf (als onze Herenboerderij) is veel werk. Zóveel dat het onmogelijk door de boer in zijn/haar eentje te doen is. Want het klinkt natuurlijk wel leuk: "zónder bestrijdingsmiddelen", maar dat betekent dus ook: veel wieden.

We hebben dan ook een flink aantal leden die vrijwillig meehelpen op de boerderij. Te beginnen bij de teelt: zaaien, planten, onkruid schoffelen, beregenen, oogsten. We noemen hen de 'hulptroepen' van de boer. Het zijn vaak vaste groepjes op vaste dagen. Het schept een band om zo samen te werken, het is gezellig.  Ook is er dagelijks (uiteraard ook in avond en weekend) een groep leden die verantwoordelijk is voor de verzorging van de dieren. Er zijn ook leden die incidenteel meehelpen. Ook prima. Er is altijd wel wat te doen.

Naast het werk op het land is er nog meer inzet nodig om de coöperatie draaiend te houden. Daarom zijn er diverse commissies en werkgroepen ingericht, waarin wij als leden participeren. Eenieder kan naar eigen interesse, tijdsinspanning en talent ergens meehelpen. Denk daarbij aan werkzaamheden als distributie, klussen en onderhoud, activiteiten, financiën, of communicatie (teksten als deze schrijven bijvoorbeeld ;-). We hebben bijvoorbeeld ook een Monitoring commissie, die bijhoudt of al onze inzet ook daadwerkelijke bijdraagt aan een verhoging van de biodiversiteit. En hoe duurzaam we zijn.

We kunnen het alleen samen. Meewerken is niet verplicht, maar het helpt wel enorm. Alle beetjes helpen.

Kijk rustig rond op onze boerderij

Klik op 1 van de kavels in onderstaande foto

Klik hiernaastboven op een kavel