Fotografie

De meeste foto's op de website zijn gemaakt door Herenboer Anke Gielen. Zowel het eigendom als de auteursrechten van de foto's zijn en blijven bij de fotograaf. Het is niet toegestaan om foto's van deze website te (her-)gebruiken, publiceren, of openbaar te maken, op welke wijze of via welk medium  dan ook, zonder uitdrukkelijke toestemming van de fotograaf.