vergroot foto

Klik rustig rond op onze boerderij

Klik op 1 van de kavels in onderstaande foto

Klik op een kavel

Rondleiding Virtuele rondleiding

Uw virtuele rondleiders

Fotografie: Anke Gielen
Teksten: Miriam Michels
Concept en uitvoering: Koen Bakx

Onze Herenboerderij in vogelvlucht

Via deze pagina kun je jezelf rondleiden over onze boerderij. Klik in bovenstaande overzichtsfoto om meer te weten te komen over dat gedeelte van onze boerderij. Alle informatie die we je tijdens een 'echte' rondleiding geven kun je hier ook te weten komen. 

Herenboerderij Goedentijd is een kleinschalig coöperatief gemengd boerenbedrijf. Ongeveer 250 huishoudens zijn eigenaar en samen hebben we twee boeren in dienst die exclusief voor de leden voedsel produceren. Denk daarbij aan groenten, fruit, aardappelen, uien, vlees van runderen, varkens en eieren van kippen

Graag (ook) een 'echte' rondleiding?

Uiteraard ben je ook van harte welkom bij één van onze 'echte' rondleidingen op onze boerderij, zeker als je serieus overweegt om lid te worden. Op 3 juni a.s. is om 11:00 uur onze eerstkomende Rondleiding Herenboeren Goedentijd.

Meld je aan voor de 'echte' rondleiding op 3 juni


 

De zeven uitgangspunten van Herenboeren in het kort

Een Herenboer is mede-eigenaar, ondernemer, producent en consument tegelijk. Leden zijn mede-verantwoordelijk voor hun eten en bepalen samen hoe ze samen voedsel willen produceren. De ALV (Algemene Ledenvergadering) is het hoogste orgaan binnen de coöperatie. Het bestuur en boer(en) handelen in opdracht van de leden. De U.A. achter coöperatie staan voor Uitgesloten van Aansprakelijkheid, oftewel: de leden dragen niet bij in een tekort van de coöperatie (mocht deze bijvoorbeeld failliet gaan). 

Voor de boerderij hebben we ongeveer 250 gezinnen nodig, of eigenlijk: 500 'monden'. Meedoen betekent dat je als huishouden lid wordt van de coöperatie en eenmalig €2.000 inlegt. Daarnaast betaal je maandelijks contributie, waaruit de kosten die de boerderij maakt, worden betaald. De hoogte van de maandelijkse contributie wordt bepaald door het aantal 'monden' dat binnen je gezin worden gevoed.

Leden van Herenboerderij Goedentijd betalen per mond €12,15 per week, of €9,71 per vegetarische mond. 

De boeren zijn in loondienst van de coöperatie. Ook de inhuur van extra arbeid staat op de begroting. De coöperatie is financieel zelfvoorzienend. Alle investeringen en de exploitatie worden gedragen door de leden. Er wordt geen winst gemaakt. Naast de boeren werken op de boerderij ook flink wat leden mee als vrijwilliger. Als lid mag je meewerken, maar het moet niet. Inmiddels is ook wel duidelijk dat de boerderij in haar huidige vorm (en met de huidige contributie) niet zou kunnen bestaan zonder de onbetaalde inzet van vele leden.

Ieder jaar kunnen de leden via een enquête hun wensen aangeven over de producten die van de boerderij af moeten gaan komen. Op basis daarvan maken de boeren een gedetailleerd teeltplan. Er wordt niet meer of minder geplant dan nodig is. Rest-oogst wordt opgepeuzeld door de dieren.

De opbrengst van de boerderij is voor de leden. Wij verkopen niks en we telen alleen dat wat nodig is voor de leden en de dieren. Overschot gaat naar de dieren. 

De gezondheid van de bodem staat centraal. Daar waar mogelijk verbeteren we de bodem- en waterkwaliteuit en vergroten we de biodiversiteit in het gebied. We gebruiken dus geen pesticiden en kunstmest. We hebben geen SKAL-certificaat, dus we zijn officieel niet 'biologisch', maar we houden ons wel minimaal aan dezelfde richtlijnen. Onze dieren hebben een functie binnen de kringloop en productie van de boerderij en hun natuurlijk gedrag wordt ondersteund en gewaardeerd.

We doen ons best de voedselproductie duurzamer te maken. Soms maken we fouten en al doende leren we. Dat noemen we de 'Mentale oogst'. En deze oogst wordt ook gedeeld met andere Herenboerderijen, zodat we van elkaars fouten en experimenten kunnen leren. Binnen de boerderij zijn vele leden actief binnen werkgroepen en commissies en er worden activiteiten georganiseerd voor leden (workshops, lezingen, educatie, etc.). Betrokkenheid van de leden is belangrijk. We kunnen dit alleen samen doen.