vergroot foto

Onze Herenboerderij in vogelvlucht

Klik op 1 van de kavels in onderstaande foto

Klik hiernaastboven op een kavel

Wij willen duurzaam eten. Lokaal, kleinschalig en natuurgedreven.

Herenboerderij Goedentijd is een kleinschalig coöperatief gemengd agrarisch bedrijf. Ongeveer 250 huishoudens zijn eigenaar en samen hebben we twee boeren in dienst die exclusief voor de leden voedsel produceren. Denk daarbij aan groenten en fruit, vlees van runderen en varkens, en eieren van kippen

Uw virtuele rondleiders

Fotografie: Anke Gielen
Teksten: Miriam Michels
Concept en uitvoering: Koen Bakx

Klik rustig rond op onze boerderij

Op deze pagina kun je jezelf rondleiden over onze boerderij. Klik in bovenstaande overzichtsfoto om meer te weten te komen over dat gedeelte van onze boerderij. Alle informatie die we je tijdens een 'echte' rondleiding geven kun je hier ook te weten komen.

Graag (ook) een 'echte' rondleiding?

Uiteraard ben je ook van harte welkom bij één van onze 'echte' rondleidingen op onze boerderij, zeker als je serieus overweegt om lid te worden. Op 3 augustus a.s. is om 11:00 uur onze eerstkomende Rondleiding Herenboeren Goedentijd.

Meld je aan voor de 'echte' rondleiding op 3 augustus


De drie pijlers van Herenboeren

Op onze Herenboerderij wordt duurzaamheid nagestreefd door middel van een natuurinclusieve aanpak die gericht is op regeneratie van de omgeving. De bodem staat centraal en biologische productie worden als minimumnorm gehanteerd, zonder daadwerkelijk gebruik te maken van SKAL-certificering. Het gebruik van pesticiden en kunstmest wordt vermeden en dieren worden op een natuurlijke manier behandeld, waarbij ze een belangrijke functie hebben binnen de kringloop. De biodiversiteit in het gebied wordt vergroot en er wordt gewerkt aan het verbeteren van de bodem- en waterkwaliteit. Het uiteindelijke doel is om 0-input te bereiken.

Op onze Herenboerderij wordt er gestreefd naar sociale verbondenheid. Het is een coöperatieve onderneming waarbij de Herenboeren eigenaar, ondernemer, producent en consument zijn. Er wordt nauw samengewerkt met de landelijke Herenboeren-beweging. Gedurende het jaar worden verschillende activiteiten aangeboden voor leden, zoals workshops, lezingen en educatie. Er is actieve samenwerking binnen en tussen werkgroepen en commissies.

Op onze Herenboerderij wordt economisch verantwoord gewerkt. De coöperatie draagt zorg voor de exploitatie en de boer is in loondienst. Er wordt geen gebruik gemaakt van GLB-subsidies en er is geen sprake van vreemd vermogen in de exploitatiebegroting. Productie vindt plaats op basis van vraag en er is geen financiële prikkel in het systeem. Productiekosten en opbrengsten worden eerlijk verdeeld onder de leden, waarbij er gezamenlijk zorg wordt gedragen voor de opbrengst in plaats van individueel boodschappen te doen.