Coöperatie Goedentijd U.A.

Om grip op ons eten te krijgen zijn we in 2020 samen een boerderij gestart. En we zijn niet de enige. Er zijn inmiddels zo'n 21 Herenboerderijen actief in Nederland en ongeveer 40 in opstart. Elke Herenboerderij is een coöperatie van ongeveer 250 huishoudens (certificaten) en samen zijn we eigenaar. Onze boerderij staat op 14 hectare gepachte grond. 

Boeren in loondienst

Onze coöperatie heeft twee boeren in loondienst. Peter werkt 5 dagen per week en heeft een klassieke opleiding in land- en tuinbouw. Hij heeft ook de opleiding biologische land- en tuinbouw aan het Warmonderhof afgerond. Peter brengt eigen deskundigheid mee in de biologische tuinbouw, voedselbos en als paraveterinair deskundige. Gina houdt zich wat meer met de dieren bezig en wordt voor 2 dagen per week betaald (ze is er vaker). De boerderij aan Goedentijd is zeer bekend terrein voor Gina: ze heeft er 32 jaar gewoond. Toen we onze Herenboerderij begonnen kregen we Gina en haar runderen er bij.

De boeren kunnen op vakantie (als ze dat willen) en bij langdurige ziekte zorgt Herenboeren Nederland voor hulp vanuit een andere Herenboerderij.

Hoe werkt dat, zo'n coöperatie U.A.

Een Herenboer is mede-eigenaar, ondernemer, producent en consument tegelijk. Leden zijn mede-verantwoordelijk voor hun eten en bepalen samen hoe ze samen voedsel willen produceren. De ALV (Algemene Ledenvergadering) is het hoogste orgaan binnen de coöperatie. Het bestuur en boer(en) handelen in opdracht van de leden. De letters U en A achter 'coöperatie' staan voor Uitgesloten van Aansprakelijkheid, oftewel: de leden dragen niet bij in een tekort van de coöperatie (mocht deze bijvoorbeeld failliet gaan). 

Eén keer per jaar wordt binnen de coöperatie geïnventariseerd wat de 250 leden-huishoudens willen eten. Hierbij worden de ervaringen van het vorige seizoen en die van de boer betrokken. Van welke producten willen we meer, van welke minder en welke nieuwe gewassen introduceren we op de boerderij.

De wensen van de leden worden, via het bestuur, met de boer besproken en naast de fysieke gesteldheid van het land gelegd. Welke teelt slaat aan, welk gewas doet het (nu) minder goed en waar kan de boer invloed hebben. Hieruit volgt een teeltplan waar de boer mee uit de voeten kan.

Minimaal twee keer per jaar wordt er een algemene ledenvergadering gehouden. Hier worden de begroting vastgesteld, de jaarrekening goedgekeurd en de lopende zaken op de boerderij besproken. Verder beslist de ledenvergadering over de contributie, het doen van investeringen of het organiseren van evenementen.

Lidmaatschap

Om als huishouden lid te worden van de coöperatie leg je eenmalig €2.000 in. Daarnaast betaal je maandelijks contributie, waaruit de kosten die de boerderij maakt, worden betaald. De hoogte van de maandelijkse contributie wordt bepaald door het aantal 'monden' dat je wilt afnemen. Leden van Herenboerderij Goedentijd betalen per mond €13,48 per week, vegetariërs €10,78.

Door de eenmalige investering is de oprichting van onze kleinschalige, professionele boerderij mogelijk gemaakt. Het geld is nodig om investeringen als hekken, hokken en watervoorziening te realiseren. De grond waarop we boeren, wordt gepacht. Woon je alleen en wil je niet meer dan 1 mond afnemen? Dan kun je ook lid worden met een half certificaat en een eenmalige inleg van €1.000. Tijdens de ALV heb je dan een halve stem.

De Herenboerderij kan zichzelf bedruipen en heeft geen winstoogmerk. Houden we toch geld over, dan kunnen de leden besluiten te investeren, of de contributie te verlagen.

Lid worden

Wil je lid worden van onze coöperatie? Fijn! Het aanmeldformulier vind je hier. Op dezelfde pagina staat ook de aanmeldprocedure uitgelegd en je vindt er links naar de statuten en het huishoudelijk reglement. Niet de leukste lectuur, maar wel nuttig.

Kijk rustig verder op onze boerderij

Klik op 1 van de kavels in onderstaande foto

Klik hiernaastboven op een kavel

 

Graag (ook) een 'echte' rondleiding?

Uiteraard ben je ook van harte welkom bij één van onze 'echte' rondleidingen op onze boerderij, zeker als je serieus overweegt om lid te worden. Op 25 mei a.s. is om 10:00 uur onze eerstkomende Open Dag op onze Herenboerderij.

Meld je aan voor de 'echte' rondleiding op 25 mei