Gepubliceerd:  06 augustus 2022 Naar het nieuwsoverzicht

Samen boeren is samen oogsten

In nieuwsbrieven en mails zien we regelmatig hulpvragen verschijnen voor extra handjes op de boerderij. Met name in het voorjaar (onkruid wieden) en in de zomer zijn er zoveel dagelijkse werkzaamheden te doen voor onze boerin Gina dat extra handjes heel welkom zijn. Vandaar nogmaals de oproep: Doe mee met wat je kunt!

“Samen duurzaam voedsel produceren” staat in het logo van de Herenboeren Nederland. Herenboeren Nederland is ook wat anders gaan kijken naar de inzet van vrijwilligers bij Herenboerderijen versus het eigenaarschap. Het officiële standpunt blijft: meewerken mag, maar hoeft niet. De ervaring leert echter dat de herenboerderijen niet kúnnen bestaan zonder meewerkende leden. Er moet heel wat werk verzet worden om voor 500 monden per week groenten en vlees te produceren. En dat werk is nogal eens lastig in te plannen, door weersomstandigheden die zeer bepalend maar vaak niet te voorspellen zijn. 

Mede-eigenaar van een herenboerderij zijn, betekent mede- en dus samen verantwoordelijk zijn voor het succes van de boerderij.

Dat proces vraagt om een soort van transformatie van consument naar producent, door meer leden actief deel te laten nemen. 

Veel leden zijn al actief betrokken, van bestuur tot allerlei commissies, die dagelijks bezig zijn de ‘achterkant’ van de boerderij aan te sturen en te promoten. En leden die elke week op een vaste dag komen helpen op de boerderij bij de oogst, het planten, onkruid wieden, bij de fruitbomen, de distributie of bij het verzorgen van de dieren. Vaak blijkt dan hoe leuk het is medeproducent van je eigen oogst te zijn.

Helpen kan overigens ook, zonder dat het hoge fysieke eisen stelt. Al is het maar de keuken opruimen, de stal vegen, opruimen op het erf, groenten sorteren, een uurtje onkruid wieden in een kas of op het land. 
Aarzel niet, er zijn altijd hulpvaardige medeleden op de boerderij die je wegwijs kunnen maken. En natuurlijk is er tijd voor een moment van gezelligheid met koffie of thee, want: samen boeren is samen oogsten!

Tekst: Sylvia Roosen

Foto's: Anke Gielen