Gepubliceerd:  04 september 2020 Naar het nieuwsoverzicht
(Ver-)bouw activiteiten
Bouw-overleg

(Ver-)bouwactiviteiten op de boerderij

Eén van de vele positieve afwegingen bij het besluit om onze Herenboerencoöperatie te vestigen op de locatie Goedentijd 59, was de aanwezigheid van een stal/schuur. Deze schuur is voorheen in gebruik geweest als ligboxenstal voor de koeien, en dat is nog duidelijk te zien. We maken als Herenboeren nu al dankbaar gebruik van de schuur, maar deze wordt momenteel nog beter aangepast aan de eisen en wensen van onze Herenboerderij. Een bouwcommissie bestaande uit professionals en vrijwilligers, is hier druk mee.

Melkput en koelcel

Allereerst worden de meest basale en benodigde onderdelen gerealiseerd: in de huidige kantine wordt een keukenblok geplaatst en in de stal komt een toilet.
De voormalige melkstal met melkput is een koele donkere ruimte, die inmiddels in gebruik is genomen als opslag van eieren, aardappelen en uien. Op de melkput zijn houten luiken gemonteerd, zodat deze afgesloten is en beloopbaar. Momenteel worden temperatuur en vochtigheid in de melkput gemeten, en aan de hand van de uitkomsten wordt in samenwerking met de distributiecommissie bepaald hoeveel koelcapaciteit er nog extra bij geregeld moet worden, in de vorm van een koelcel en/of vrieshuis.

De ligboxen aan de rechterkant in de schuur blijven voorlopig gehandhaafd. Deze gebruiken we voor onze stieren en voor dieren die om redenen van dierenwelzijn (tijdelijk) binnen moeten blijven.
Aan de achterzijde van de schuur is een grote deur toegankelijk gemaakt ten behoeve van de oogst en distributie.

Oprit, poort en hekwerk

Inmiddels is de nieuw aangelegde oprit vanaf de weg, al volop in gebruik. Er is met vereende kracht gewerkt om een mooi hekwerk bij de oprit te maken, vergelijkbaar met het hek om de varkensweide. Het hek bij de straat is ook voorzien van een poort. Dit alles heeft een landelijke uitstraling en past mooi bij de boerderij.

Water en elektriciteit

Er worden voorbereidingen gemaakt om een eigen aansluiting voor elektriciteit te realiseren, evenals een eigen watermeter, waardoor we wat betreft de energie los komen van de eigenaar van de rest van het perceel. Op de schuur liggen zonnepanelen, die kunnen voorzien in de elektriciteit voor onze boerderij. Ook is er door verschillende vrijwilligers flink gegraven op de boerderij: parallel aan het pad midden over het perceel, zijn water- en elektriciteitsleidingen aangelegd. Hierdoor wordt het mogelijk om de kipcaravan te verplaatsen naar andere delen van de boerderij. Ook zijn er drinknippels aangelegd bij de varkens. En dat hebben ze al goed in de gaten!
Het plan is om ook het regenwater van het grote schuurdak, op te gaan vangen.

Het is wel duidelijk: de boerderij wordt steeds beter en mooier. Complimenten aan de bouwcommissie en de vrijwilligers, voor alle bouwactiviteiten tot nu toe.

Tekst: Miriam Michels, met dank aan het bouwteam voor alle informatie. Foto's: Anke Gielen