Gepubliceerd:  05 maart 2020 Naar het nieuwsoverzicht

Succesvolle en drukbezochte vrijwilligers-opstartbijeenkomst

Op 3 maart 2020 vond de opstartbijeenkomst voor de vrijwilligers van onze coöperatie plaats. Er was een grote opkomst van leden en het werd een energieke en inspirerende avond, waarin onderling kennis werd gemaakt en de nodige afspraken al ingepland werden.

Binnen de coöperatie Goedentijd zijn de volgende vijf commissies ingesteld. Deze worden vrijwillig door leden bemand, en nemen elk een deel van de werkzaamheden op zich:

  • Commissie Boerderij: onderverdeeld in werkgroep ‘inrichting terrein en schuur’, en werkgroep ‘hulptroepen voor de boer’
  • Commissie Distributie: gaat zich bezig houden met de uitgifte van de oogst en het onderzoeken of evt. distributiepunt op locaties in Tilburg en/of Goirle haalbaar is
  • Commissie Marketing en Communicatie: houdt zich bezig met communicatie binnen de coöperatie en naar buiten (social media, website enz).
  • Commissie Activiteiten: voor het organiseren van activiteiten voor de coöperatieleden, ter bevordering van het onderlinge contact.
  • Kascontrole-commissie: jaarlijkse controle van de kas en financiële administratie van de coöperatie.