Gepubliceerd:  16 maart 2020 Naar het nieuwsoverzicht

Herenboeren-boer Erik is begonnen!

Vandaag (16 maart 2020) is Herenboeren-boer Erik Meijs officieel begonnen aan zijn eerste werkdag op de boerderij. Erik kwam vol trots in zijn nieuwe gele boerderij-auto het erf oprijden. Hij werd feestelijk ontvangen met koffie, taart en slingers, door een aantal leden van het dagelijks bestuur. Maar die koffietijd kon niet al te lang duren, want Erik stond te popelen om te kunnen starten. “Eindelijk aan de gang!” was zijn eerste reactie.

Eerste werkzaamheden op de boerderij

Er werd meteen begonnen met het uitzetten van een ‘blok’ land waar geen mest op mag komen, omdat daar de wortels en peulvruchten geplant worden, en die gedijen niet goed in bemeste grond. Verder werd bepaald waar exact de kipcaravan en kippenren komt. Tevens werd bekeken op welke delen meer of minder mest moet komen. De koeien mochten vandaag nog een dagje naar buiten, maar morgen wordt de mest uitgereden en zullen ze weer even binnen moeten staan.

Als de mest op het land ligt, moet er als eerste gefreesd worden: daarbij wordt de grond omgewerkt, grote graszoden klein gemaakt, zodat er een betere vertering is en omzetting van stikstof. Ook hoeft het ploegen daarna minder diep te gebeuren. Na het frezen wordt het land evt. nog gecultiveerd, zodat het mooi vlak komt te liggen. Omdat het perceel nu nog één groot geheel is, wordt er eenmalig 20 cm diep geploegd. In de toekomst, als de groentebedden er liggen, zal het land met de spitmachine bewerkt worden. Na het ploegen kan er gezaaid en geplant worden.

Vrijwilligers aan het werk

De eerste vrijwilligers hebben ook al hand- en spandiensten verricht - uiteraard met inachtneming van de overheidsadviezen inzake corona. Zo werd begonnen met het schoonmaken van de voormalige melkput, die nog zal worden omgebouwd tot een kantoor- of opslag/uitgifteplek. Van omgewaaide bomen nabij het perceel zijn eigenhandig weipalen gemaakt. Zo wordt alles duurzaam ingezet op de boerderij. Op korte termijn zullen er meer handjes nodig zijn. De mensen die zich hebben aangemeld als ‘hulptroep’ voor de boer, zullen hiervoor worden uitgenodigd.

 

Foto's van Koen Bakx