Gepubliceerd:  10 augustus 2020 Naar het nieuwsoverzicht
Oude maar nog werkzame combine
Oude maar nog prima werkzame combine (foto: Gina)

De Japanse haver wordt geoogst

Linksachter in de hoek op onze boerderij is dit voorjaar een deel van het perceel ingezaaid met Japanse haver. Dit gewas dient als groenbemester voor de grond: het voegt organische stof toe. Daarnaast houdt het stuiven van zand tegen en is het goed voor de bodemstructuur. Ook bestrijdt Japanse haver de schadelijke aaltjes in de grond, én het zaad blijkt in trek bij zangvogels. Daarnaast levert het gewas waardevolle opbrengst voor onze boerderij.

Multifunctioneel bruikbaar

Japanse haver geeft stro en graan. Het stro wordt in de winter gebruikt als ruwvoer voor de koeien en als ondergrond voor de varkens om op te slapen. De pakken stro worden in de schuur op de zolder boven de ‘melkstal’ gezet (onze huidige aardappel- en uienopslagplaats). Daar dient het ook als isolatie van de stal.
Het graan wordt aan de kippen en varkens gevoerd. Een deel kunnen we volgend jaar weer zelf zaaien op onze boerderij. We hebben dan dus biologisch haverzaad van eigen teelt. Weer een stapje dichter bij circulair werken.

(Bijna) rijp om gemaaid te worden

Afgelopen week verscheen er een oude, nostalgisch ogende graandorser om de Japanse haver te maaien en te dorsen. Een kennis van boerin Gina werkt hobbymatig met deze zgn. combine, en was toch in de buurt aan het maaien. Hij kon ons hoekje haver wel even meepakken. We zijn aangewezen op dergelijke kleine, oude ‘hobby-achtige’ machines, omdat het een klein perceeltje betreft waar een moderne grote combine nauwelijks op kan komen. Helaas moest de man na ongeveer 10 meter toch stoppen met het dorsen, omdat het graan te plat ligt. Door een hevige regenbui in combinatie met flinke wind, een aantal weken geleden, is het gewas platgeslagen tegen de grond. Hierdoor blijven de stengels te vochtig en is het stro nog niet helemaal rijp. Graan dorsen gebeurt meestal half augustus, dus we zijn ook nog wat vroeg. Met dit warme zomerweer zal het graan snel rijp en droog genoeg zijn en kan dan alsnog gedorst worden. Na het maaien worden er van het stro pakken geperst door een loonwerker. Daarna zijn er weer vrijwilligers nodig die helpen de pakken stro van het land naar binnen te halen, vóór er regen komt.

Hoe vervelend de droogte ook is voor de fijne groenteteelt, en hoe hard er ook gewerkt moet worden om daar dagelijks te sproeien, voor de Japanse haver mag het voorlopig nog even niet gaan regenen!

(bron: boerin Gina en Universiteit Wageningen)

Tekst: Miriam Michels

Update: op 12 augustus is er met succes geoogst en onze hof-fotograaf Anke Gielen was erbij.