Gepubliceerd:  24 januari 2020 Naar het nieuwsoverzicht

Herenboeren Goedentijd is van start

Op 24 januari 2020 is de allereerste ALV van Herenboeren Goedentijd belegd. Een gastvrije ontvangst bij Cultuur Centrum Jan van Bedouw in Goirle, waar een grote opkomst - er zijn 131 certificaathouders vertegenwoordigd - met gepaste spanning de goed voorbereide agenda van het voorgestelde bestuur behandelt. De agenda staat vol met belangrijke onderwerpen, maar staat voornamelijk in het teken van vooral één ding: stemt de ALV in met het voorstel, waaraan het oprichtingsbestuur en de kartrekkers jarenlang met hart en ziel gewerkt hebben? Jazeker, nog voor de geplande eindtijd geeft de ALV met overgrote meerderheid haar mandaat en kan het nieuwe bestuur met volle kracht vooruit.

Bestuur

De samenstelling van het ingestemde bestuur is als volgt: Nol van den Berg (voorzitter), Sander Kossen (penningmeester), Wilfred Slobbe (secretaris), Martin van Haaren en Gerrit van Eijck. Na de ALV hebben zich nog drie kandidaten voor het bestuur gemeld, die als aspirant leden zijn toegevoegd aan het bestuur.

Herenboer-boer Erik Meijs

Ook onze boer Erik heeft zich gepresenteerd en hij is al druk bezig met de voorbereidingen. Zo heeft hij het teeltplan al uitgewerkt en is hij hard op zoek naar betaalbare gebruikte machines die nog ontbreken. Hij staat te springen om in april de eerste groenten voor ons in de grond te stoppen.

Commissies en werkgroepen

Naast de begroting, het voorlopige ontwerp en de resultaten van de enquête ten behoeve van het teeltplan, zijn in deze eerste bijeenkomst ook de commissies en werkgroepen in het leven geroepen. Leden kunnen hun bijdrage leveren door zitting te nemen in een of meerdere commissies: Kascontrolecommissie, Werkgroep Distributie, Werkgroep Marketing en Communicatie, Werkgroep Boerderij en Werkgroep Ledenactiviteiten.

Proosten op een goed jaar

Na afloop van de ALV en nadat de begroting met overgrote meerderheid was vastgesteld hebben we geproost op een goed eerste Herenboerenjaar. Notulen van deze vergadering zijn inmiddels met een ledenbrief aan de leden verzonden.