Gepubliceerd:  02 juni 2020 Naar het nieuwsoverzicht
Boerenzwaluwen op Goedentijd We zien ze vliegen
Een mannetjes-zwaluw in de kantine

Boerenzwaluwen op Goedentijd

Al decennia lang is de boerderij aan Goedentijd 59 de zomer-thuisbasis van diverse koppels boerenzwaluwen. Ze komen aan in april en maken dan hun welbekende moddernesten in de diverse schuren op de boerderij. Boerenzwaluwen houden niet van veranderingen, en aangezien er het afgelopen jaar behoorlijk wat veranderd is op de boerderij, was het nog maar afwachten of ze dit voorjaar weer hun intrek zouden nemen. Maar jawel hoor: zelfs in de kantine hebben de zwaluwen een nest gemaakt. Ze vliegen in grote vaart naar binnen en buiten en laten zich niet afschrikken door pratende en koffiedrinkende Herenboeren. Het nest in de kantine bevat momenteel minimaal 3 eitjes, die nog niet zijn uitgebroed.

Voor de boerenzwaluw is het belangrijk dat er vee aanwezig is. Hij is gericht op activiteiten van mensen (landbouwvoertuigen) en dieren, waardoor insecten verstoord worden. Die kunnen ze daardoor makkelijker vangen. De boerenzwaluw leeft in groepen, waardoor roofvogels eerder opgemerkt worden en er minder kans is dat er een individuele zwaluw door gegrepen wordt. Op Goedentijd hebben 4 koppels boerenzwaluwen een nestje.

Rond september gaan ze zich verzamelen met andere boerenzwaluwen om de trek naar hun overwinteringsgebied in Afrika te maken. Op zo'n reis wordt een afstand van 8.500 kilometer in gemiddeld 32 dagen afgelegd. Onderweg wordt een aantal malen gerust, in totaal ongeveer elf dagen. De rustperiodes worden onder andere gebruikt om te eten. In de overige 21 dagen wordt dus ruim 400 kilometer per dag afgelegd.

(Bron: boerin Gina en Wikipedia)

Foto's: Anke Gielen