Gepubliceerd:  10 januari 2019 Naar het nieuwsoverzicht

Herenboerderij wil weten: wie doet mee?

Op 8 jan. 2019 stond er in het katern ‘Tilburg Plus’ een artikel met een interview met Nol van de Berg en Karin van Tongeren. Het interview gaat over de op handen zijnde informatieavonden van Herenboeren in de LocHal (17 en 30 januari). Deze informatieavonden zijn bedoeld voor mensen die het afgelopen jaar aangegeven hebben interesse te hebben om mee te doen aan een herenboerderij in Midden Brabant. Op deze avonden zal aan de geïnteresseerden gevraagd worden deze interesse te formaliseren d.m.v. het tekenen van een intentieverklaring.