Groente uit de volle grond

Wij bepalen zelf wat we willen eten. Eerlijke groente. Met de seizoenen mee. Zoals het eigenlijk hoort. Niet uit sentimentele redenen, maar omdat de landbouw anno nu de verkeerde kant op gaat. Grootschaligheid put de grond uit. Monocultuur maakt van de akker een woestijn. Onze Herenboerderij 'gebruikt' de grond natuurlijk ook. We zaaien en planten wat wij willen en niet wat er spontaan zou groeien. Wij draaien in die zin ook productie. Maar bij ons gaat het in samenspraak met de natuur. Wat de bodem aankan. Wij maken geen winst. Wij willen eerlijk eten. Lokaal. Kleinschalig. Natuurgedreven.

Teeltplan

Om aan al deze voorwaarden te voldoen, ontwikkelen onze boeren een uitgekiend teeltplan. De gronden zijn dan weer in productie, dan weer liggen ze braak of zijn ze slechts extensief in gebruik; alles in het belang van de bodem, en dus de continuïteit van de boerderij.

Niet elk jaar hetzelfde. Maar een mooie mix van vijftig gewassen levert een gevarieerd aanbod, jaarrond. Wat groeit er dan zoal? Bonen bijvoorbeeld, in verschillende soorten en maten en diverse soorten sla, kolen en aardappelen. Maar ook bieten zitten in het teeltplan zitten, net als penen, knolgewassen en asperges en pompoenen. Om een idee te geven: bekijk hier het globale teeltplan van 2021.

Om het oogstseizoen van elk gewas te verlengen, worden verschillende rassen geteeld. En sommige gewassen, zoals aardappelen en kolen, kunnen prima bewaard worden in een koeling.

Biologisch of niet

Nee, officieel is onze Herenboerderij niet biologisch. Maar officieus, wel degelijk. Wij kunnen ons prima aan de biologische richtlijnen houden (en beter) zonder dat we daar een sticker voor krijgen.

"Biologisch" is een officieel door Skal verleend keurmerk. Iedereen die een product met het biologisch-keurmerk koopt bij een boer, speciaalzaak of supermarkt, weet dan dat het voldoet aan de criteria van het keurmerk.

Wij verkopen geen producten. Wij zijn onze eigen markt en onze leden bepalen feitelijk zelf hoe we werken aan een in alle opzichten duurzame voedselproductie. Biologische certificering kost uiteraard aardig wat geld, wat wij liever besteden aan iets (voor ons) nuttigers.

Samen met onze boeren zijn we op zoek naar de ‘meest duurzame vorm van landbouw’. We noemen het zelf ook wel natuur gedreven landbouw. We zoeken naar de draagkracht van de bodem voor voedselproductie, uitgaande van een gezonde bodem in een gezond landschap. Het gebruik van bestrijdingsmiddelen wordt daarbij zoveel mogelijk voorkomen. En mocht het noodzakelijk zijn, dan gebruiken we bestrijdingsmiddelen die in de door SKAL gedefinieerde biologische landbouw zijn toegestaan.

We produceren niet meer dan nodig en houden rekening met onze buren in het bos. Zij knabbelen regelmatig aan onze groente. Dat vinden onze varkens geen probleem en vinden het prima om de rest op te eten.